Guide til gynækologisk undersøgelse – for fagpersoner.

 

Vid at din måde, at udføre undersøgelsen på, kan have stor betydning for patientens forhold til sin krop og seksualitet resten af livet! Måske er du den eneste, som hen viser sine kønsdele! 

1) Forventningsafstem: 

Hvad ønsker hen fra undersøgelsen? Hvad skal eventuelt testes og hvordan foregår det? Forklar anatomien imens: “ I bunden af din skede sidder livmoderhalsen. Den peger ned i skeden. Det er der jeg gerne vil teste ved at tørre over den med en vatpind/en blød børste. Det kan føles mærkeligt, men plejer ikke at gøre ondt.” 

Har hen særlig bekymring i forhold til situationen? 

Hvis ja til bekymring – brug tid på dette. Har der været tidligere dårlige oplevelser eller smerter, da brug eventuelt denne konsultation på at forholde jer til det og planlæg ny tid til GU.  

Fortæl at hen bestemmer hele vejen igennem og du kun gør noget efter at have sagt det og fået samtykke. Fortæl også at hen må spørge undervejs. 

Er der kendt tendens til opspænding af bb/vaginisme, da sig ALDRIG “du skal bare slappe af”. Forklar at denne opspænding er reflektorisk og uden for kontrol, men at man kan lære gradvist at afspænde når man er tryg. Forklar at det vil I samarbejde om ved at sørge for, at området først berøres med spekel/fingre uden indføring og at mens der er tryk mod, vil I lave nogle dybe suk (med lyd på). Når der sukkes dybt, afspændes gradvist! Forklar at det kan hen øve på hjemme også. Med et let tryk mod kønskransen, undersøge vejrtrækningens samarbejde med musklerne i området. Er det en problematik, som har fyldt gennem længere tid? Tag det alvorligt, det kan være kraftigt invaliderende, kan have rod i komplekse problemstillinger.  For eksempel overgreb eller andre grænseoverskridelser i området. Henvis til passende fagpersoner! Er hen klar til det, da understreg at denne GU kan blive en del af øvelsen i selv at kende kroppens spændinger.  

 

På lejet: 

Hjælp til rette – læg mærke til om det er muligt at få øjenkontakt, spænder hen op, kigger til siden, trækker vejret overfladisk? Hvis opspænding og angst-udtryk, da bed hen sætte sig op igen og understreg at dette skal være en situation hvor hen har styringen, du vil gerne guide, men hen har magten. “Du har ret til din krop og ret til at blive testet i dit eget tempo”. 

Tilbyd et spejl? Hvis der takkes nej, da sig at det ligger klar hvis hen bliver nysgerrig på at se hvad du ser og at du ellers vil fortælle undervejs. 

Gennemgå da vulva/vagina: Sig hvad du lægge rmærke til og brug lejligheden til at normalisere alt hvad der er normalt “ jeg ser dine slimhinder ser fine ud, det er almindeligt med sådan små knopper rundt her, det er lige som det skal være. Jeg folder dine kønslæber til siden, de er også helt normale og har en fin overflade. Jeg ser din kønskrans/hymen, som ligger som en lukning foran skeden – helt normalt.  

Skal der testes fra urethra? Forklar hvor urinrøret udmunder og vis hvad du bruger til testen. Forklar at den kan være irriterende og det tager omkring et sekund. Hvis de kigger med og har lyst, kan de selv tage testen herfra under din guidance.  

Skal der indføres et spekel? 

Vis hen speklet og forklar at du, om lidt, læner det mod kønskransen, men ikke sætter det ind før du bliver bedt om det. Forklar at når I beslutter at indføre det, glider det langsomt ind i skeden og først åbnes, når der er enighed om det.  

Læn eventuelt en arm mod låret og da speklet mod kønskrans– forklar at der kan sukkes dybt for afspænding af bb. Vis et suk, så din krop er pædagogisk vejledning. Vent på signal til at fortsætte. Indfør forsigtigt og stop når indført. Forklar igen at nu skal det åbnes, så du kan se ind. Guide evt. til at sukke igen. Når hen er klar, åbnes langsomt. Hold det stille og spørg hvordan det opleves. Forklar hvad du ser: “jeg ser nu på din livmoderhals”. Forklar hvad du observerer ved cervix og hvordan du evt. vil teste.  

Spørg “Er du klar til jeg tager testen nu?”. Hvis ja, da tag testen mens du forklarer hvad du laver. 

Når alt er testet, spørg “Nu er alt testet. Er der noget du vil spørge om før vi tager speklet ud?”. 

Tag speklet ud.  

Skal der palperes 

Forklar igen hvorfor og hvordan. Stil dig evt. ved patientens side. Spørg om tilladelse til at placere fingre ved kønskrans, lav afspænding og afvent tydelig tilladelse til at indføre fingre. Sig hvad du mærker. Aflæs igen kropslige signaler og stop ved tegn på ubehag. Sig når du tager fingrene ud. 

Sig “Nu er vi færdige. Du må gerne sidde her på lejet om lige sunde dig hvis du trænger til det”. 

Ræk evt noget til aftørring og forklar at gel eller evt blod/udflåd kan ses på papiret.  

Når tøjet er på igen, spørg ind til om det har været en god nok oplevelse. Understreg igen hvad der var normalt eller hvad, der evt skal opfølges på.  

Tilbyd opfølgning ved ethvert behov! 

Enhver observation bør forklares og gøres meningsfuld for patienten. Eksempel “ Du ser helt normal ud! Dine slimhinder her i vulva har lidt rødligt skær. Det har mange. Nogen, som har det, oplever at det ind i mellem svier. Har du oplevet det?”. Brug da lejligheden til at undervise i, at vulva-hygiejne er vask med vand og ikke med sæbe, at det er nemmest for slimhinden at holde balancen hvis der ikke er trusseindlæg etc. Eller “ Din livmoderhals ser normal ud. Den har en lidt flosset kant. Nogen oplever det bløder fra den ved samleje. Har du oplevet det?” Hvis ja, da forklar at du kan henvise til et tjek hos en gynækolog, og hvis alt også viser sig normalt derefter, skal hen vide, at mange oplever helt normale kontaktblødninger.  

Hvis/når du spørger ind til personlige oplevelser, eksempelvis “har du ondt når du har sex?”, da forklar hvorfor du spørger og at du kan finde hjælp til eventuelle problematikker. 

Hvis der dukker problematikker op, som ikke før var nævnt, da aftal at lave ny konsultation for videre fokus på problemet. Understreg at du tager gener/ubehag i underlivet alvorligt også når det ikke drejer sig om egentlig sygdom, samt at du gerne vil vejlede og råde. At du ved, at underlivet kan have stor betydning for trivsel og at det IKKE er muligt at google sig til løsninger/overblik. 

Er GU gennemført? TILLYKKE! Du har foretaget en gynækologisk undersøgelse med informeret samtykke og sundhedsfremmende/empowering effekt. 

Blev GU udskudt på grund af andet behov? Tillykke! Din fleksible adfærd kan sikre at patienten får en øget oplevelse af magt over egen krop og en større grad af håndterbarhed over egen seksualitet! 

Lav en ny tid eller aftal tydelig henvisning til passende anden fagperson. (gynækolog, jordemoder, fysioterapeut, psykoterapeut) Er der noget du er bekymret over ikke blev testet, da forklar hvorfor, samt at det er vigtigt det gøres i trygge rammer med hens egen vilje og styring.