OM MIG

Jeg blev jordemoder i 2008 og arbejdede de første to år på fødegang. Allerede i min studietid blev jeg interesseret hvordan vi som samfund taler om seksualitet og hvad der skal til at et ungt menneske føler sig tryg i at lære sin seksualitet at kende. Endnu før jeg blev jordemoder læste jeg biokemi i tre år. Det valgte jeg fordi jeg var optaget af hvordan kommunikation foregår i kroppen. Både på celleplan og mellem en gravid og fosteret i hende.

Jeg har siden arbejdet på en forskningsafdeling, hvor jeg lavede gynækologiske undersøgelser, været de sidste 7 år i lægepraksis (her har jeg varetaget alt der havde med seksualitet at gøre) og sideløbende læst, taget kurser, skrevet bøger og ikke mindst, fået mulighed for at samarbejde med forskellige mennesker fra forskellige fag, som også interesserer sig for seksualiteten.

Jeg har oplevet det store privilegie, det er at have samtaler med mennesker (af alle køn og i alle aldre), som viser tillid og deler ud af deres egen viden om sig selv. Det har lært mig allermest! Og så de fantastiske samarbejder man kan have når man deler interesser og ikke er bange for at sige hvad der ikke giver mening eller pege på de steder hinandens arbejde kunne have gavn af en udvikling.

Som jordemoder har man øjnene åbne for både den biologiske, den sociale og den psykiske oplevelsesverden. Da mennesket selv er til i alle disse oplevelser, giver det for mig mening at kunne støtte foreningen af oplevelserne mellem krop, følelser og sociale relationer.

Jeg kan, med baggrund i min meget unikke blanding af erfaring og uddannelse, både støtte i det helt konkrete (for eksempel hvordan din prævention virker) og i mere abstrakte refleksioner (for eksempel hvordan din oplevelse af lyst/ulyst er helt personlig)

Jeg er særligt optaget af

-hvordan vi hver især oplever sundhed – jeg holder af Antonovskis betragtninger.

-hvordan vi får muligheder for at øge vores råderum som mennesker – jeg holder af den narrative metafor og benytter inspiration fra narrativ metode

-De overgangsfaser i livet, hvor vi er sårbare da vi skal forandre dele af vores selv (kropsligt, socialt og følelsesmæssigt) for at kunne føle os forankret i verden – læste tidligere biokemi fordi foster tilværelsen og kommunikation mellem mor og foster er betagende, har min gravid/føde jordemodererfaring med her, som knytter så fint til det seksualitetens overgange generelt ryster os med (pubertet, forældreskab, skilsmisser eller optagelse af nye forhold, menopause og sidst men ikke mindst tiden alderdommen)

-Fænomenologien og især kropsfænomenologien – er for tiden begejstret over Merleau-Ponty.