Om mig

Jeg er uddannet jordemoder og har specialiseret mig i at skabe sprog for seksualitet.

Sprog kan være konkrete ord ( jeg fandt på ordet kønskransen, som kom i ordbogen i 2013). Det kan være kommunikation med kroppen (i 2017 udviklede jeg i samarbejde med en fysioterapeut og en bandagist, et hjælpemiddel til kommunikation med bækkenbundsmusklerne).

Sprog kan også være vores måde at tænke på os selv på eller mødet mellem mennesker. Jeg begejstres over, via samtaler, at støtte mennesker i bedre at forstå sig selv og hjælpe dem til at opnå muligheder.

Jeg har mange års erfaring i samtaler om seksualitet, med mennesker i alle aldre og af alle køn.

Lyt til en podcast, som jeg har lavet med KH Underlivet

Jeg ser seksualitet som kernen af mennesket. Der hvor krop, følelser og relationer mødes. 

 

I overgange i livet hvor kroppen og relationerne forandres, bliver vi utrygge. Kroppen sender ukendte signaler, følelserne viser sig på en ny måde og vi kan virke fremmede for os selv.

Jeg ser et stort potentiale i at lære at håndtere disse overgange. Når vi sætter navn på og udvikler et personligt sprog for hvad, der ryster os, genfinder vi os selv og får mulighed for at handle på de områder vi ønsker. Derfor er det vigtigt at blive vejledt på konkrete kropslige måder og på mere abstrakt vis.

 

Mit C.V.:

1999-2002 Biokemistudiet ved KU

2005-2008 Jordemoderuddannelsen i København, autoriseret 2008

2008-2010 Basis jordemoder på fødegangen på Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet

2010-2012 Forskningsjordemoder på Frederiksberg hospital

Dec. 2010 GCP/klinisk forskningskursus

Okt. 2011 Gynækologiske blødningsforstyrrelser

Maj 2014 Kursus i stress, graviditet og det lille barn

Aug. 2015 klinisk sexologi og basal sexologi ved sexologisk klinik KU

2012-2018 Ansat i lægepraksis, hvor jeg varetog  børneundersøgelser, graviditets og fertilitetskonsultationer, gynækologiske undersøgelser, præventionssamtaler, menopausekonsultationer, menstruations- og pubertetssamtaler, samt samtaler angående seksualitet og seksuelle problematikker.

2018- Egen klinik, samt foredrag og undervisning.

Kommende foredrag/kurser:

Vulvagaze på Talk Town d.11/5-19

Period Talks Århus d. 27/5 og kbh d.28/5-19

Undervisning i Kræft I Underlivet Oktober i Lyngby

Afholdte kurser i 2018:

Undervisning i optagelse af svangerskabsjournal i almen praksis på Lægedage i Bellacenteret

Oplæg på “body and gender” ved SDU

Virkelig Vulva på gynzones tværfaglige symposium

Fat Fissen, Volume festival Århus

Ser vi det samme, Odense i forbindelse med Nordisk gynækologikonference

Mødommen i Vollsmose med Jørgen Lange Thomsen

Udgivelser:

2013 Kvinde Kend din Krop (medforfatter)

2016 Ung Kend Din Krop (medforfattere Jordemoder Ditte Herskind og Læge Sarah Wåhlin)

2017 Mødommen (medforfatter professor i retsmedicin Jørgen Lange Thomsen)