Er du – eller dit barn – blevet syg eller opereret?

Når vi oplever sygdomme eller operationer, sker der en fysisk indgriben i vores krop som vi kender den. Samtidigt bliver vores oplevelse af hvad kroppen er og kan, ofte rystet eller forandret. Gennem hele vores liv er følelsen af identitet forankret i vores krop. Vi er vores krop! Derfor kan det at opleve at få en diagnose eller blive opereret, gribe ind i hele opfattelsen af identiteten og gøre intimitet sværere.

Når et ungt menneske oplever at få en sygdom/diagnose, kan det ikke undgå at gribe ind i den, ofte i forvejen, svære vej hen imod at varetage sig selv som selvstændigt menneske. De dynamikker, som skal forandre sig i familien når et barn er i overgang til at blive voksen, bliver ofte endnu sværere. At bevidstgøre og støttes i fælles refleksioner over de processer, kan gøre det nemmere at varetage selve sygdommen og i det hele taget støtte den helt almindelige udvikling, man som familie er i. Jeg tilbyder samtaler med den unge alene eller med familien i fællesskab.