Sygdom/operationer

Når vi bliver syge:

Når vi oplever sygdomme eller operationer, sker der en fysisk indgriben i vores krop som vi kender den. Vi føler os ofte forrådt af vores egen krop.  Gennem hele vores liv er følelsen af identitet forankret i vores krop. Vi er vores krop! Derfor kan det at opleve at få en diagnose eller blive opereret, gribe ind i hele opfattelsen af identiteten.

Mange operationer og behandlinger påvirker hele kroppen. I mødet med læger og hospitaler får man sjældent vejledning i de mange seksuelle gener man kan opleve. Jeg kan vejlede dig i hvordan du kan håndtere din egen krop (muskler, slimhinder, arvæv) og din oplevelse af måske ikke at mærke lyst som tidligere. Det at genfinde sig selv som også seksuelt menneske, uanset om det er i relationen til sig selv eller til andre, kan styrke dig i din oplevelse af at være dig og ikke en patient!

 

Når en ung bliver syg:

Når et ungt menneske oplever at få en sygdom/diagnose, kan det ikke undgå at gribe ind i den, ofte i forvejen, svære vej hen imod at varetage sig selv som selvstændigt menneske. De dynamikker, som skal forandre sig i familien når et barn er i overgang til at blive voksen, bliver ofte endnu sværere. At bevidstgøre og støttes i fælles refleksioner over de processer, kan gøre det nemmere at varetage selve sygdommen og i det hele taget støtte den helt almindelige udvikling, man som familie er i. Jeg tilbyder samtaler med den unge alene eller med familien i fællesskab.